Spraka logotyp

Hej och välkommen!


Du har landat hos mig, copywriter Petra Olausson. Kolla in vad jag kan hjälpa dig med här intill eller lär känna mig bättre.


Lär dig grunderna i klarspråk och allt du skriver blir bättre

Som frilansande skribent och copywriter behärskar jag många olika skrivsätt. Ett av dem är klarspråk, som man kanske inte spontant associerar till marknadsföring. Men tro mig, att skriva enligt klarspråksprinciperna förbättrar i stort sett alla texter, från tekniska manualer till annonscopy.

Så vad är då klarspråk? Klarspråk är ett sätt att skriva enkla och konkreta texter som är anpassade efter sin läsare. I Sverige är det lag på att kommuner, regioner och myndigheter ska skriva på klarspråk. I en demokrati måste alla medborgare kunna hitta, läsa och förstå den information som myndigheterna publicerar.

I Sverige ger expertmyndigheten Isof, Institutet för språk och folkminnen, ut vägledningar, information och utbildningsmaterial i klarspråk. Du hittar länkar till relevanta sidor på Isofs webbplats längst ner på den här sidan.

Exempel: Från krångel till klarspråk

I ett av Isofs övningshäften hittade jag den här texten, som inte är skriven på klarspråk:

“Information om den genomförda utvärderingen av alkohol-, drog- och brottsförebyggande programmet. Huvudsaklig struktur och resultat i rapporten redovisas. Information om Framtidsverkstan som genomfördes i oktober. Sammanställning av de synpunkter som framkom under Framtidsverkstan presenteras. Diskussion följer om hur effekter av förebyggande insatser skulle kunna mätas. Förfrågan till polisen om att på kommande möten presentera brottsstatistik.”

Texten i protokollet är krånglig och svårläst, helt i onödan! Genom att skriva om den enligt reglerna för klarspråk skulle den kunna se ut så här istället:

“Ordföranden informerade om resultatet av den utvärdering som nämnden gjort av det förebyggande programmet om alkohol, droger och brott. Hon informerade även om arbetet med Framtidsverkstan som genomfördes i oktober. Nämnden fick också en genomgång av de synpunkter som då kom fram. Därefter diskuterade nämnden hur man kan mäta effekterna av de förebyggande insatserna. Nämnden beslöt att be polisen komma till nästa möte för att presentera brottsstatistik som ett sätt att följa upp det förebyggande arbetet.”

Texter blir ibland längre när man skriver om dem på klarspråk, men det gör ingenting. Hellre en lång text som folk kan och vill läsa än en kort text som ingen begriper!

Skrivregler för klarspråk

För att skriva texter på klarspråk behöver du följa speciella skrivregler. Det finns en finfin bok som Språkrådet gjort som heter Myndigheternas skrivregler där alla skrivreglerna för klarspråk finns med. Den är inte särskilt lång och definitivt inte krånglig att läsa, så ladda ner den redan idag! Det är verkligen till stor nytta att ha ett hum om de här skrivreglerna när man skriver. Sedan kan man också använda någon checklista för klarspråk för att kontrollera sina texter när de väl är klara, den här till exempel:

 • Jag vet vem jag skriver för och varför.
 • Jag börjar med det viktigaste.
 • Rubriken är sammanfattande och väcker intresse.
 • Jag tilltalar läsaren med ”du”.
 • Texten har informativa mellanrubriker.
 • Jag använder punktlistor där det går.
 • Styckena är lagom långa.
 • Jag undviker långa och tillkrånglade meningar.
 • Jag använder aktiv form i stället för passiv.
 • Jag förklarar de svåra ord som måste vara kvar.
 • Någon annan har läst igenom texten.
 • Läsaren kommer att göra det jag vill efter att ha läst texten.

Det här är en checklista som finns med i webbutbildningen “Att skriva bättre” och används flitigt av skrivande personer vid kommuner, regioner och myndigheter i hela Sverige.

Lyckas med klarspråk genom förarbete

Som du kan se i checklistan ovan behöver man tänka till en del när man skriver texter på klarspråk. Du behöver veta vem du skriver för och i vilket syfte. Du behöver bestämma dig för vad du vill att läsaren ska känna till eller vad hen ska göra när hen läst färdigt din text. Du behöver fundera över vad din text ska innehålla och vilka delar som är mer och mindre viktiga för läsaren.

Det betyder att du tjänar på att planera texten innan du börjar skriva den. Annars riskerar du att få det väldigt kämpigt med många omfattande ändringar, när du sedan stämmer av den mot en checklista för klarspråk!

Jag rekommenderar att du alltid gör ett förarbete i form av en skriftlig plan när du skriver texter som du är noga med. Det behöver inte vara något omfattande dokument, utan anteckningar om målgrupp, syfte, mål och viktiga omständigheter. Kanske en punktlista över vad texten ska innehålla, så att du rett ut den saken innan du börjar skriva själva texten. På det sättet slipper du brottas med frågor om vad texten ska innehålla samtidigt som du kämpar med att formulera dig läsvänligt.

Utbildningar, vägledningar och annat stödmaterial för klarspråk

Som jag nämnde i början av texten har Isof enhel del bra material om klarspråk. De har bland annat en vägledning för klarspråk som jag varmt rekommenderar. På expertområdessidan för klarspråk finns också utbildningsmaterial och en länk till en kunskapsbank om klarspråk. Det senare är kanske lite överkurs, men om du är nörd som jag kommer du gilla det!

För dig som gillar webbutbildningar så har Institutet för de inhemska språken i Finland en tvåtimmarskurs i klarspråk på svenska som är gratis och öppen för alla.

Föredrag och workshop i klarspråk

Om du vill ha konkret hjälp med klarspråksarbete i din organisation kan du boka mig för skräddarsydd rådgivning, föredrag och workshops. Jag hjälper er att komma igång och kan även finnas med som stöd i ert löpande klarspråksarbete.

Ur portfolion: Workshop i klarspråk för Hedemora kommun 2022