Spraka logotyp

Hej och välkommen!


Du har landat hos mig, copywriter Petra Olausson. Kolla in vad jag kan hjälpa dig med här intill eller lär känna mig bättre.


En copywriter tar dina texter till en helt ny nivå genom språkgranskning

Sitter du på en massa texter som du egentligen tycker är bra innehållsmässigt, men som inte riktigt når upp till den nivå du skulle önska rent språkligt? I så fall kan en språkgranskning hjälpa dig att ta dina texter i mål!

Språkgranskningen innebär att jag läser din text och skriver om den så att den blir som du vill ha den. Jag målgruppsanpassar texten, gör den läsvänlig och åtgärdar skrivfel.

Alla texter kan språkgranskas och förbättras

Jag språkgranskar texter av alla sorter: Redaktionella texter, copy och teknisk text. Längden spelar ingen roll och inte heller skicket. Hur lång, stökig och osammanhängande en text än är kan den alltid struktureras upp och förbättras så att den möter sin läsare och ger ett gott intryck! Jag skriver mellanrubriker, stuvar om i ordningen och rättar skrivfel – men utan att tappa bort din röst i processen. Det ska kännas att texten är din även då jag är klar med den, bara bättre.

Analys innan språkgranskning

Innan jag börjar språkgranska din text gör vi tillsammans en analys, där vi funderar över följande frågor:

  • Vem eller vilka är mottagare av texten?
  • Vad är syftet med texten?
  • Vilket budskap ska den föra fram?
  • Vad vill eller behöver läsaren få veta?
  • Vad vill du att läsaren ska göra när hen har läst klart?
  • Har du några riktlinjer för språket som du vill att jag tar hänsyn till vid språkgranskningen?
  • Behövs bilder för att förstärka budskapet eller lätta upp texten?

Syftet med analysen är att nå en samsyn på vad språkgranskningen ska leda fram till och på vilken nivå den ska ligga.

Du väljer vad språkgranskningen ska resultera i

Vilken nivå språkgranskningen ska ligga på väljer du. Ibland räcker en ytlig språkgranskning, där jag åtgärdar skrivfel och gör mindre omskrivningar, medan det i andra fall behövs en större omarbetning för att texten ska fylla sitt syfte.

Jag lägger ribban där du vill ha den när jag språkgranskar din text.